Ansvarlig næringsliv og Vest-Sahara: Vestland ett steg videre?

18.05.2021 13:00 - English

Rasmus L. Rasmussen (Naturvernforbundet Hordaland og fylkestingsrepresentant for Vestland Arbeiderparti) Therese Jebsen (Raftostiftelsen) og Asria Mohammed (Støttekomiteen for Vest-Sahara) i samtale med Erik Hagen (Støttekomiteen for Vest-Sahara).

Lokalbefolkningen i Vest-Sahara får liten glede av utvinningen av landets rike naturressurser. Marokko har siden 1975 okkupert landet og anser Vest-Sahara som marokkansk provins. Lokalbefolkningen, saharawiene, ledet an av frigjøringsbevegelsen Polisario, har siden kjempet for selvstyre. Saharawienes rett til selvbestemmelse er slått fast i en lang rekke FN resolusjoner, men likevel unyttes områdets naturressurser uten deres samtykke.


Bli med på Zoom.

Både den norske regjeringen, Oljefondets etikkråd og FNs menneskerettighetsråd fraråder derfor næringsvirksomhet i Vest-Sahara som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens ønsker. Likevel dukker det stadig opp nyheter om at norske bedrifter har vært innblandet i virksomhet i området som strider med dette, også bedrifter fra Vestland.

Vestland fylkeskommune har nå enstemmig vedtatt å slutte seg til regjeringens næringslivsråd, og uttrykker dermed en forventning om at aktørene i fylket innretter seg etter nasjonale råd om næringsvirksomhet i Vest-Sahara.

Hvilken betydning har dette vedtaket? Og hva mer kan ulike norske aktører gjøre for å bidra til et mer ansvarlig næringsliv?

For å diskutere dette har vi invitert Rasmus L. Rasmussen, Therese Jebsen og Erik Hagen. Arrangementet arrangeres i samarbeid med Raftostiftelsen og Støttekomiteen for Vest-Sahara.


Rasmus L. Rasmussen
er rådgiver i Naturvernforbundet Hordaland og fylkestingsrepresentant for Vestland Arbeiderparti. Han fremmet forslaget som ledet til fylkestingets oppfordring til lokalt næringsliv om å etterleve regjeringens råd knyttet til næringsvirksomhet i Vest-Sahara.


Therese Jebsen
er seniorrådgiver i Raftostiftelsen. Hun koordinere stiftelsens arbeid med næringsliv og menneskerettigheter, og er blant annet leder for Raftos “Business and Human Rights Programme”. Programmets formål er både å fremme bevissthet om næringsliv og menneskerettigheter, og å bidra til å styrke næringslivets evne til å implementere FNs retningslinjer knyttet til dette.


Erik Hagen
er daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara. Der arbeider han blant annet med å spre informasjon om konflikten og å støtte menneskerettighetsforkjempere i de okkuperte områdene. I tillegg arbeider han med å undersøke Marokkos partnere i å opprettholde okkupasjonen, og med å legge press på at norsk næringsliv skal respektere menneskerettighetene.


Asria Taleb Mohamed

jobber som informasjonsmedarbeider i Støttekomiteen for Vest-Sahara, der hun blant annet arbeider med å spre informasjon om situasjonen. Hun og er opprinnelig fra Vest-Sahara, men er oppvokst i de saharawiske flyktningleirene sørvest i Algerie.

Bilde:
Duncan Smith, Flickr

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

18.05.2021
13:00
English
Add to calendar 18.05.2021, 18.05.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.